Chính Sách Quyền Riêng Tư

Cập nhật lần cuối: 27 tháng 11, 2023

Quyền Riêng Tư

Quyền riêng tư của người dùng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân nhằm hỗ trợ cho việc tham gia và trải nghiệm những gì mà Công ty Sản Phẩm Thực phẩm Long Phụng có để cung cấp. Cam kết của chúng tôi nằm ở tính minh bạch thông tin về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Trừ khi được ủy quyền khác bởi bạn, chúng tôi cam đoan rằng mọi thông tin cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được bảo vệ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập và Cách Sử Dụng Nó

Khi bạn tạo một tài khoản với Công ty Sản Phẩm Thực phẩm Long Phụng, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin mà bạn cung cấp trong quá trình này, bao gồm tên và họ cũng như địa chỉ email của bạn. Bạn có thể cập nhật một số thông tin tài khoản chi tiết thông qua cài đặt tài khoản của mình. Nếu bạn nghi ngờ rằng một tài khoản không được ủy quyền đã được tạo bằng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể yêu cầu xóa nó bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email lpcan@longtingroup.com.

Xóa Dữ Liệu

Để yêu cầu xóa thông tin tài khoản của bạn khỏi máy chủ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi cung cấp tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của bạn tại địa chỉ sau: lpcan@longtingroup.com. Xin lưu ý rằng mọi hoạt động liên quan đến tài khoản này, bao gồm nhận xét, mục ưa thích, v.v., cũng sẽ bị xóa vĩnh viễn. Một khi dữ liệu bị xóa, sẽ không thể khôi phục được.   

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng một tính năng trình duyệt gọi là ‘cookie’ để lưu trữ một số thông tin cá nhân. Bản thân Cookie không thể tiết lộ danh tính cá nhân của bất kỳ người nào dùng trang web. Thông tin cá nhân này xác định trình duyệt của bạn, kết nối nó với máy chủ của chúng tôi khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, nhưng nó không trực tiếp xác định bạn. Mặc dù chúng tôi gắn một cookie cho trình duyệt của bạn nhưng trừ khi bạn thông báo cụ thể cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không nhận biết được danh tính của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không chấp nhận cookie, có thể bạn sẽ gặp hạn chế trong việc truy cập vào một số tính năng trên trang web của công ty Sản Phẩm Thực Phẩm Long Phụng.

Cuộc Thi

Đôi khi chúng tôi hoặc một trong những nhà quảng cáo của chúng tôi có thể tổ chức một cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi và việc tham gia là tùy chọn, yêu cầu bạn cung cấp thông tin được yêu cầu. Trẻ em dưới độ tuổi theo quy định pháp luật phải được sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý trước khi tham gia các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mãi này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét, đọc kỹ quy định và điều lệ cuộc thi của chúng tôi. 

Khảo sát

Thỉnh thoảng công ty Sản Phẩm Thực phẩm Long Phụng sẽ tiến hành các cuộc khảo sát trực tuyến cho mục đích nội bộ hoặc thay mặt cho bên thứ ba để thu thập thông tin tổng quan về người dùng và/hoặc quan điểm của họ. Việc tham gia vào những cuộc khảo sát này là tùy ý và chúng tôi chỉ thu thập thông tin được người dùng cung cấp một cách có ý thức. Bất kỳ thông tin cá nhân nào xác định được cũng sẽ không được chia sẻ.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phân tích lưu lượng và mô hình sử dụng trên trang web của Công ty Sản phẩm Thực phẩm Long Phụng để xác định những tính năng và dịch vụ mà người dùng ưa thích và không ưa thích để chúng tôi có thể cải thiện dịch vụ của mình.  Chúng tôi chuẩn bị thống kê tổng hợp về người dùng hoặc tóm lược thông tin để mô tả dịch vụ của chúng tôi cho bên thứ ba như đối tác kinh doanh tiềm năng và quảng cáo và cho mục đích hợp pháp khác. Một nhà quảng cáo của Công ty Sản phẩm Thực phẩm Long Phụng sẽ không bao giờ có quyền trực tiếp truy cập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân về bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước đó của bạn. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi phải tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu pháp luật như yêu cầu của tòa án, lệnh tìm kiếm, trong tình huống khẩn cấp, hoặc vì lý do an ninh.

Liên Kết Bên Ngoại

Có các liên kết trên trang web Công ty Sản phẩm Thực phẩm Long Phụng đưa bạn đến các trang web khác ngoài dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ liên kết nào cung cấp đến các trang web bên thứ ba ngoài Công ty Sản phẩm Thực phẩm Long Phụng chỉ mang tính thuận tiện. Hoạt động và nội dung của những trang web bên thứ ba này nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không bảo lưu, theo bất kỳ cách nào, hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về thông tin, nội dung hoặc vật liệu khác có thể chứa trên những trang web đó.