Long Phụng tự hào nhận giải thưởng MercadOr Export

Trong buổi lễ được tổ chức vào ngày 9 tháng 11 năm 2022, Commerce International Québec Montérégie-Ouest (CIQMO) đã công bố năm công ty chiến thắng giải thưởng MercadOr trong khu vực, nhằm mục đích thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển của các công ty xuất khẩu trong khu vực.

Giải thưởng MercadOr ghi nhận những ỗ lực và đóng góp xuất sắc của các công ty trong khu vực đã đa dạng hóa thành công thị trường quốc tế của họ. Công ty Long Phụng, một trong những nhà sản xuất giò chả Việt Nam nổi tiếng nhất ở Bắc Mỹ và Việt Nam, đã được chọn là người chiến thắng trong hạng mục đa dạng hóa thị trường nhờ cách tiếp cận sáng tạo để mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường Canada.

Chúng tôi rất vinh dự đã giành được giải thưởng MercadOr trong hạng mục đa dạng hóa thị trường và rất biết ơn khi được công nhận vì đã làm việc chăm chỉ và cống hiến cho việc đa dạng hóa thị trường. Chúng tôi luôn tin tưởng vào tầm quan trọng của việc mở rộng ra quốc tế và cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng cao nhất cho khách hàng của chúng tôi tại Canada, Hoa Kỳ và Việt Nam.