Long Phụng tự hào là đơn vị chiến thắng giải thưởng Đa dạng và Hòa nhập

Chúng tôi rất tự hào thông báo rằng công ty Le Groupe Longtin của chúng tôi, chủ sở hữu của Long Phụng, đã giành được giải thưởng đa dạng và tích hợp – KPMG tại Gala trao giải Dominique-Rollin Excelence lần thứ 38.

Chúng tôi có mặt rộng rãi ở khắp nơi và mọi cấp độ. Về cốt lõi, Longtin Group phát triển từ hình thức kinh doanh gia đình. Với gần 99% các cá nhân đến từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, công ty có hơn mười lăm (15) quốc tịch, trong đó 60% đến từ thế hệ di cư đầu tiên và 40% đến từ thế hệ thứ hai. Tất cả quyết định kinh doanh của chúng tôi đều là sự kết hợp của hình thức đa dạng này.

Ngoài sự đa dạng về văn hóa, chúng tôi cũng đề cao vai trò của những nữ quản lý. Bằng cách này, chúng tôi công nhận quyền bình đăng và muốn trở thành một ví dụ điển hình về việc mọi người có năng lực đều có thể tiếp cận các vai trò ra quyết định trong doanh nghiệp như nhau. Vì vậy, chúng tôi không chỉ hoan nghênh sự đa dạng về văn hóa mà còn khuyến khích sự đa dạng về giới tính bao gồm cả cộng đồng LGBT+ cũng có mặt trong doanh nghiệp của chúng tôi.

Hơn thế nữa, mong muốn của chúng tôi là quy tụ thêm nhiều người từ 50 tuổi trở lên tham gia vào công ty. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng là nhường chỗ cho họ và cho phép họ tiếp tục phát triển trong một môi trường hòa đồng. Đồng thời, chúng tôi cũng tin tưởng vào thế hệ trẻ, những người sẽ mang đến một luồng gió mới với năng lượng và sự năng động đặc trưng của họ. Bộ phận nhân sự của chúng tôi thường xuyên cung cấp các khóa đào tạo và hỗ trợ để tạo điều kiện hòa nhập cho tất cả các nhân viên. Đặc biệt, chúng tôi luôn quan tâm đến các vấn đề về phân biệt chủng tộc và đạo đức để tránh mọi hình thức quấy rối. Những thách thức về giao tiếp của chúng tôi được giải quyết để mọi người có thể làm việc trong một môi trường an toàn, hiệu quả và tôn trọng lẫn nhau.

Các giá trị và thông điệp của Longtin Group là hoàn toàn phù hợp cho định hướng phát triển của chúng tôi. Chúng tôi luôn ghi nhận và tự hào về sự đa dạng này.

Chúng tôi xin cảm ơn CCIRS – Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, TD, BDC và KPMG ở Québec vì giải thưởng này.